a a a

Instructiune privind decontarea costurilor salariale in cadrul POC

INSTRUCTIUNEA nr. 33/25.10.2019 privind decontarea costurilor salariale in cadrul Programului Operational Competitivitate

Postat in 04.11.2019 

Metodologie de verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitate la rambursare

Metodologia de verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitate la rambursare in cadrul proiectelor implementate prin Programul Operational Competitivitate

Postat in 04.11.2019 

Invitatie de participare pentru achizitionarea unei solutii de pontaj

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar  pentru Promovarea Societatii Informationale  (M.C.S.I.- OIPSI), cu sediul în București, sector 5, B-dul Libertății nr. 14, telefon: +4 (021) 311.41.12  fax: +4 (021) 311.39.19 , intenţionează să achizitioneze o solutie de pontaj pentru OIPSI - Cod CPV 317113109 -   Sistem de pontaj conform specificațiilor  tehnice din caietul de sarcini anexat.

Invitatie de participare

Invitatie de participare pentru achiziționarea unei soluții de arhivare electronică

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar  pentru Promovarea Societatii Informationale  (M.C.S.I.- OIPSI), cu sediul în București, sector 5, B-dul Libertății nr. 14, telefon: +4 (021) 311.41.12  fax: +4 (021) 311.39.19 , intenţionează să achizitioneze o solutie de arhivare electronica - Cod CPV  72252000- 6 Servicii de arhivare computerizata conform specificațiilor  tehnice din caietul de sarcini anexat.

Caiet de sarcini

Ordin de modificare nr. 1746 din 01.10.2019

ORDIN nr. 1746 din 01.10.2019 pentru modificarea si completarea Ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor:

2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - SECTIUNEA E-GUVERNARE SI INTEROPERABILITATE  

Corrigendum privind modificarea Ghidului solicitantului aferent actiunii 2.3.1 sectiunea BIG DATA

Ordin nr. 908/26.09.2019 de modificare a OMCSI nr. 282/07.06.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent Actiunii 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data - SECTIUNEA BIG DATA"

postat in 27.09.2019 

Lansare apel WiFi4EU

Comisia Europeană va lansa un nou apel WiFi4EU pe 19 septembrie 2019 la 13:00:00 CEST. 
Apelul va dura o zi și jumătate, închizându-se pe 20 septembrie 2019, la ora 17:00:00 CEST. 
Toate municipalitățile înregistrate, cu excepția celor care au primit un voucher în primul și cel de-al doilea apel, vor primi un e-mail care să le informeze despre data apelului și să le reamintească necesitatea revizuirii / actualizării documentelor justificative, dacă este necesar.