a a a

Ordin nr. 281 din 18 februarie 2020 privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțunii 2.3.1. - Secțiunea Cloud Computing guvernamental

ORDIN nr. 281 din 18.02.2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1. - Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice

Postat în 18.02.2020 

INSTRUCȚIUNE privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare și a rapoartelor de progres prin MySMIS

INSTRUCȚIUNEA nr. 35/31.01.2020 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare/ plată/ prefinanțare și a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MySMIS 2014 - modulul IMPLEMENTARE

postat în 05.02.2020 

Instructiune privind decontarea costurilor salariale in cadrul POC

INSTRUCTIUNEA nr. 33/25.10.2019 privind decontarea costurilor salariale in cadrul Programului Operational Competitivitate

Postat in 04.11.2019 

Metodologie de verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitate la rambursare

Metodologia de verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitate la rambursare in cadrul proiectelor implementate prin Programul Operational Competitivitate

Postat in 04.11.2019 

Invitatie de participare pentru achizitionarea unei solutii de pontaj

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar  pentru Promovarea Societatii Informationale  (M.C.S.I.- OIPSI), cu sediul în București, sector 5, B-dul Libertății nr. 14, telefon: +4 (021) 311.41.12  fax: +4 (021) 311.39.19 , intenţionează să achizitioneze o solutie de pontaj pentru OIPSI - Cod CPV 317113109 -   Sistem de pontaj conform specificațiilor  tehnice din caietul de sarcini anexat.

Invitatie de participare

Invitatie de participare pentru achiziționarea unei soluții de arhivare electronică

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar  pentru Promovarea Societatii Informationale  (M.C.S.I.- OIPSI), cu sediul în București, sector 5, B-dul Libertății nr. 14, telefon: +4 (021) 311.41.12  fax: +4 (021) 311.39.19 , intenţionează să achizitioneze o solutie de arhivare electronica - Cod CPV  72252000- 6 Servicii de arhivare computerizata conform specificațiilor  tehnice din caietul de sarcini anexat.

Caiet de sarcini

Ordin de modificare nr. 1746 din 01.10.2019

ORDIN nr. 1746 din 01.10.2019 pentru modificarea si completarea Ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor:

2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data - SECTIUNEA E-GUVERNARE SI INTEROPERABILITATE  

Corrigendum privind modificarea Ghidului solicitantului aferent actiunii 2.3.1 sectiunea BIG DATA

Ordin nr. 908/26.09.2019 de modificare a OMCSI nr. 282/07.06.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent Actiunii 2.3.1 - apel 1 "Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data - SECTIUNEA BIG DATA"

postat in 27.09.2019 

Emite conţinut