a a a

Informații cu privire la Inițiativa Wifi4EU

Primele 2800 de municipalități care au câștigat un voucher WiFi4EU au fost anunțate. Municipalitățile care nu au câștigat voucherul de data aceasta, pot aplica pentru următoarele apeluri. Un al doilea apel va fi lansat în primul trimestru al anului 2019.
Primul apel de propuneri pentru WiFi4EU a avut loc în perioada 7-9 noiembrie 2018. Au fost depuse proiecte de către 13 000 de municipalități din întreaga Europa.

Informare privind numărul de proiecte depuse în cadrul acțiunii 2.2.1. apel 2

Până la data de 15.02.2019 s-au depus 33 de proiecte aferente acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apelul 2.

Postat în 15.02.2019 

Instrucțiune privind semnarea documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare de către beneficiarii POC

Instrucțiunea nr. 10/06.02.2019 privind semnarea documentelor justificative depuse în cadrul cererilor de rambursare de către beneficiarii POC

Postat în 15.02.2019 

Informare număr proiecte depuse pentru acțiunea 221, apel 2

Până la data de 08.02.2019 s-au depus 27 de proiecte aferente acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apelul 2.

Prelungirea termenului de depunere a proiectelor aferente Acțiunii 2.2.1. apel 2

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale și  Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță prelungirea termenului de depunere a proiectelor aferente Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2.
Înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu data de 30.01.2019 orel

Anunț privind prelungirea termenului de depunere a proiectelor - Acțiunea 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice

Ca urmare a propunerii de prelungire a termenului de depunere a proiectelor în cadrul apelului aferent acțiunii 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță că noul termen de până la care pot fi depuse proiecte este 31.05.2019, orele 14.00. 

Anunț privind modificarea Ghidului solicitantului aferent acțiunii 2.2.1. apel 2

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 1047/2018.

Clarificare privind depunerea situatiilor financiare pentru proiectele aferente acțiunii 2.2.1. apel 2

Pentru justificarea încadrării în categoria IMM solicitanții vor depune ca și anexe la proiect bilanțul contabil și contul de profit si pierdere pentru anul 2018. 
În cazul în care solicitantul nu are situațiile pe 2018 încheiate, acesta va depune bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2017.

Amânarea datei de înregistrare a propunerilor de proiecte - Acțiunea 2.2.1. apel 2

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale împreună cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță amânarea datei de lansare a apelului 2 aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.
Înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu data de 30.01.2019 ora 09:00 și se va
Emite conţinut