a a a

Deschidere de apeluri în cadrul programului Connecting Europe Facility Telecom

Vă informăm că începând cu data de 15 septembrie vor fi deschise 4 apeluri de proiecte în cadrul programului Connecting Europe Facility Telecom, apeluri ce pot fi consultate la adresa:https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals

Proiecte Retrospective - deschidere apel 2

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea apelului Proiecte Retrospective POS CCE Axa Prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru privat şi public - apel 2.

Bugetul total alocat acestui apel este de 60 mil. euro FEDR la cursul de 4,5 lei/eur iar valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 25 mil. euro.

Deschidere apel Acţiunea 2.3.1 e-Guvernare-Proiecte Fazate

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale anunţă lansarea apelului de proiecte  propuse  spre fazare pentru  Acţiunea  2.3.1 Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data 
Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, î

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de

Deschidere apel Proiecte Retrospective

 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate a avizat favorabil prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte până în data de 18 iulie 2016, ora 17.00- postat în 11 iulie 2016.

 

Deschidere apel Acţiunea 2.3.1 e-Guvernare, secţiunea Big Data

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar

Rezultate preliminare privind evaluarea proiectelor aferente acţiunii 2.2.1.

Urmare a  apelului lansat de MCSI – OIPSI în cadrul Axei Prioritare 2 a POC 2014-2020 din data de 2 noiembrie 2015, au fost înscrise on-line 235 de intenții de proiecte.

Paşii necesari pentru înregistrarea unui proiect

FOARTE IMPORTANT 

 

Precizari privind Cererile de Rambursare aferente Cererilor de Plata

În baza Instrucţiunii Autorităţii de management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” nr. 20775/02.12.2014, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale solicită tuturor beneficiarilor care accesează mecanismul cererilor de plată, următoarele:

In atentia tuturor beneficiarilor de proiecte finantate prin POS CCE 2007-2013

Prin Instructiunea Autoritatii de Management pentru Programul Operational
Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" 2007 - 2013 sunt stabilite
termenele limita in care pot fi efectuate si platite cheltuielile aferente
proiectelor, precum si termenele de depunere a cererilor de rambursare /
plata.

Emite conţinut