a a a

Contact

 Ministerul pentru Societatea Informaţională
 Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
 Bulevardul Libertăţii Nr. 14 Sector 5,
 Cod 050706
 Bucureşti, România
 

Secretariat / informaţii despre stadiul proiectelor:

Tel: 021.311.41.12

 

Direcţia Evaluare, Selecţie şi Contractare

Tel:  021.311.41.55

       021.311.41.57

       021.312.00.17

       021.311.41.12 int. 1015

 

Directia Monitorizare

Tel: 021.311.41.12  

 

Directia Management Financiar şi Control

Tel:  021.311.41.12 

 

Fax:  021.311.41.41

        021.311.39.19

e-mail:fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro

Notă!

Pentru a facilita comunicarea vă rugăm să sunaţi la numerele de telefon afişate mai sus.

În cazul în care doriţi să ne transmiteţi prin email solicitările de informaţii, vă rugăm să menţionaţi un număr de telefon la care puteţi fi contactaţi.

 

 Registratură

 Tel: 021.311.41.45