a a a

Lista beneficiarilor de finanţări nerambursabile

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014 - 2020

 

Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA  

 

Acţiunea 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI INTEROPERABILITATE

 

Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - SECȚIUNEA E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ

 

Acţiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE

 

Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e- esănătate - Secțiunea E-CULTURĂ

 

Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării sociale, a Open Data și Big Data - SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI INTEROPERABILITATE

 

Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data 

 

 

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE  2007 - 2013

 

Apel 5: 

Domeniul Major de Intervenţie 2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne

Operaţiunea 3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 5

Operaţiunea 3.2.2.  Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 5

 

Apel 4: 

Domeniul Major de Intervenţie 2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne

Operaţiunea 3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 4 

Operaţiunea 3.2.2. Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 4

 

Apel 3:

Domeniul Major de Intervenţie 2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne

Operaţiunea 3.2.1. Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 3

Operaţiunea 3.2.2. Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 3 

 

Apel 2:

Domeniul Major de Intervenţie 1 Susţinerea Utilizării Tehnologiei Informaţiei

Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe, apel 2

Operaţiunea 3.1.4.  Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband, apel 2

 

Domeniul Major de Intervenţie 2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne:

Operaţiunea 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 2

Operaţiunea 3.2.2. Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 2 

Operaţiunea 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 2      
Operaţiunea 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel central), apel 2 

Operaţiunea 3.2.4. Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel local), apel 2  

 

Domeniul Major de Intervenţie 3 Susţinerea utilizării TIC

Operaţiunea 3.3.1. Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri, apel 2

Operaţiunea 3.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri, apel 2 


Apel 1:

Domeniul Major de Intervenţie 1 Susţinerea Utilizării Tehnologiei Informaţiei

Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe, apel 1

Operaţiunea 3.1.4.  Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband, apel 1 

 

Domeniul Major de Intervenţie 2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne:

Operaţiunea 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 1 

Operaţiunea 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 1

Operaţiunea 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, apel 1 

Operaţiunea 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel local), apel 1 

Operaţiunea 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel central), apel 1

 

Domeniul Major de Intervenţie 3 Susţinerea E-Economiei

Operaţiunea 3.3.1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri, apel 1

Operaţiunea 3.3.2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii on-line pentru afaceri, apel 1