a a a

Lista proiectelor selectate

Programul Operaţional Competitivitate 2014 - 2020

Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 

 

Acțiunea 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA 

 

 

Acţiunea 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI INTEROPERABILITATE

 

Acțiunea 2.1.1. - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet 

 

Acțiunea 2.3.1 - Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data și Big Data - SECȚIUNEA E-GUVERNARE - EVENIMENTE DE VIAȚĂ 

 

Actiunea 2.3.3. - „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE” 

 

Acţiunea 2.3.1 ”Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI INTEROPERABILITATE - postat în 07.05.2018

 

Acțiunea 2.3.3 – ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-CULTURA”  - postat în 07.05.2018

 

Actiunea 2.3.1  ”Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si intreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data” – SECTIUNEA BIG DATA 

 

Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere - postat în 17.05.2017

 


 

 

 

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 - 2013

 

Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice", apel 6 - postat în 21.01.2015

 

Apel 2:

 Domeniul Major de Intervenţie 1 Susţinerea Utilizării Tehnologiei Informaţiei

Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe

Domeniul Major de Intervenţie 2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne:

Operaţiunea 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Operaţiunea 3.2.2. Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice

Operaţiunea 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Operaţiunea 3.2.4. local - Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Apel 1:

 

Domeniul Major de Intervenţie 1 Susţinerea Utilizării Tehnologiei Informaţiei

Operaţiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe 

Operaţiunea 3.1.4.  Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband 

 

Domeniul Major de Intervenţie 2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne:

 

Operaţiunea 3.2.1 Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Operaţiunea 3.2.2 Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Operaţiunea 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar

Operaţiunea 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel central)

Operaţiunea 3.2.4 Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel local)

 

Domeniul Major de Intervenţie 3 Susţinerea E-Economiei

 

Operaţiunea 3.3.1 Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri

Operaţiunea 3.3.2 Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii on-line pentru afaceri