a a a

Prezentare OIPSI

Implicarea României ca membru activ în dezvoltarea economiei europene şi mondiale a capătat contur odată cu integrarea în Uniunea Europeană.

 

Domeniul IT&C este la ora actuală unul dintre domeniile cele mai productive şi în plină dezvoltare, asigurând simplificarea proceselor decizionale, dezvoltarea relaţiilor interumane şi a mediului de afaceri. Pe lângă acest rol de dezvoltare, domeniul IT&C contribuie activ la creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea unui mediu sănătos de afaceri. Avem astfel ocazia să exploatăm potenţialul tehnologic al României şi să ne punem în valoare ca societate tehnologică şi comunicaţională.

 

Astfel, Uniunea Europeană a alocat o serie de fonduri, la care au acces atât companiile cât şi autorităţile româneşti în scopul dezvoltării de proiecte în sectorul IT&C. Pentru administrarea finanţărilor alocate acestui sector a fost creat un organism dedicat, Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI), care va asigura suport pentru toţi cei interesaţi.

 

OIPSI este organizat la nivel de direcţie generală, în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, având ca scop gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale în domeniul IT&C prin implementarea operaţiunilor Axei III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.