a a a

Domeniul Major de Intervenţie 2 Dezvoltarea şi Cresterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne

Anul 2016:

Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public - apel 1 - 28 iunie 2016, ora 16,00 - 28 iulie 2016, ora 17,00 

Corrigendum Apel 1 Proiecte Retrospective

 

Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public - apel 2 - 5 august 2016, ora 10,30 - 11 august 2016, ora 17,00 

 

 

 

Anul 2015:

Operaţiunea 3.2.4. "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" apel 4 CENTRAL

Ghidul solicitantului

Anexe 

 

  

Anul 2014:

Operaţiunea 3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice" - apel 6, Ghidul solicitantului

Anexa 1 Formularul Cererii de finanţare

Anexa 2 Studiul de fezabilitate

Anexa 3 Acord de parteneriat

Anexa 4 Proiect tehnic

Anexa 5 Declaraţie de eligibilitate

Anexa 6 Declaraţie de angajament

Anexa 7 Matricea logică

Anexa 8 Model CV

Anexa 9 Mod calcul generator de venit

Anexa 10 Grila administrativ si eligibilitate

Anexa 11 Grila tehnico economic

Anexa 12 Opis

Anexa 13 Glosar de termeni 

 

Corrigendum pentru Operaţiunile 3.2.3. apel 3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie" şi 3.2.4. central, apel 3 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar", avizat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" postat în 3 iulie 2014

 

Anul 2013:

 

3.2.4. "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broad, acolo unde este necesar" apel 3

Ghidul solicitantului 

Corrigendum

Anexa 1 Cererea de finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 4 Proiect ethnic

Anexa 5 Declaratia de eligibilitate

Anexa 6 Declaratie angajament

Anexa 7 Matricea logica

Anexa 8 Model CV

Anexa 9 Mod calcul proiect generator de venit

Anexa 10 Grila administrativ eligibilitate

Anexa 11 Grila tehnico-economica

Anexa 12 Opis

Anexa 13 Glosar de termeni

 

3.2.3. "Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie", apel 3

Ghidul solicitantului

Anexa 1 Formularul Cererii de finanţare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 4 Proiect tehnic

Anexa 5 Declaraţie de eligibilitate

Anexa 6 Declaraţie de angajament

Anexa 7 Matricea logică

Anexa 8 Model CV

Anexa 9 Model calcul generator de venit

Anexa 10 Grila administrativ eligibilitate

Anexa 11 Grila tehnico-economic

Anexa 12 Opis 

 

3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice" apel 5

Ghidul solicitantului

Anexa 1 Cererea de finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 4 Proiect ethnic

Anexa 5 Declaratie de eligibilitate

Anexa 6 Declaratie de angajament

Anexa 7 Matricea logica 

Anexa 8 Model CV

Anexa 9 Model calcul proiect generator de venit

Anexa 10 Grila administrativ si eligibilitate

Anexa 11 Grila tehnico-economica

Anexa 12 Opis

Anexa 13 Glosar de termeni

 

 

3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice" apel 3

Ghidul solicitantului

Corrigendum

Anexa 1 Cererea de finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 3 Acord de parteneriat

Anexa 4 Proiect tehnic

Anexa 5 Declaratie de eligibilitate

Anexa 6 Declaratie de angajament

Anexa 7 Matricea logica

Anexa 8 Model CV

Anexa 9 Mod calcul proiect generator de venit

Anexa 10 Grila administrativ si eligibilitate

Anexa 11 Grila tehnico economic

Anexa 12 Opis

Anexa 13 Glosar de termeni 

Model contract de finantare 

 

 

3.2.2. "Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice" apel 4

Ghidul solicitantului

Anexa 1 Cererea de finantare

Anexa 2 Studiu de fezabilitate

Anexa 4 Proiect ethnic

Anexa 5 Declaratie de eligibilitate

Anexa 6 Declaratie de angajament

Anexa 7 Matricea logica

Anexa 8 Model CV

Anexa 9 Mod calcul proiect generator de venit

Anexa 10 Grila administrative eligibilitate

Anexa 11 Grila tehnico-economica

Anexa 12 Opis

Anexa 13 Glosar de termeni

 

3.2.1. "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" apel 5

Ghidul Solicitantului

Anexa 1 Cererea de finantare

Anexa 2 Studiul de fezabilitate

Anexa 4 Proiect ethnic

Anexa 5 Declaratia de eligibilitate

Anexa 6 Declaratia de angajament

Anexa 7 Matricea logica

Anexa 8 Model CV

Anexa 9 Calcul Proiect generator de venit

Anexa 10 Grila administrativ si eligibilitate

Anexa 11 Grila Tehnico economic

Anexa 12 Opis

Anexa 13 Glosar de termeni

 

3.2.1. "Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" apel 3

Corrigendum 321 apel 3

Coriggendum 2 321 apel 3

Clarificare 321 apel 3

Clarificare 2 321 apel 3

Anexa 1 Cererea de Finantare

Anexa 2 Studiul de fezabilitate

Anexa 3 Acord de parteneriat

Anexa 4 Proiectul tehnic

Anexa 5 Declaratia de eligibilitate

Anexa 6 Declaratia de angajament

Anexa 7 Matricea logica

Anexa 8 Model CV

Anexa 9 Calcul Proiect generator de venituri

Anexa 10 Grila administrativ si eligibilitate

Anexa 11 Grila tehnico-economic

Anexa 12 Opis

Model Contract de finantare

 

   

3.2.1 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" apel 4

Anexa 1 Formularul Cererii de Finanţare

Anexa 2 Studiul de fezabilitate

Anexa 3 Acord de parteneriat

Anexa 4 Proiectul tehnic

Anexa 5 Declaraţie de eligibilitate

Anexa 6 Declaraţie de angajament

Anexa 7 Matricea logică 

Anexa 8 Model CV 

Anexa 9 Proiect generator de venit 

Anexa 10 Grila administrativ şi eligibilitate

Anexa 11 Grila tehnico-economic

Anexa 12  Opis

 

 

Anul 2011:

 

3.2.4 local "Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la brodband, acolo unde este necesar”

 

Anul 2010:

 

3.2.2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 2010

 

3.2.3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" 2010

 

3.2.4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel central)" 2010

 

Anul 2009:

 

3.2.1 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" 2009

Operaţiunea 3.2.1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la boadband, acolo unde este necesar”, aferentă Axei Prioritare III „TIC pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, este gestionată de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale si are alocată pentru perioada 2007-2013 suma de 62,8 milioane euro.


În urma primului apel de proiecte specific operaţiunii menţionate anterior au fost depuse 111 proiecte, din care au fost contractate proiecte în valoare de 114,7 milioane lei, dintr-un buget total de 105 milioane lei.


Pentru utilizarea integrală a bugetului alocat operaţiunii 3.2.1., Organismul  Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale a lansat un al doilea apel de proiecte cu un buget total de 142 milioane lei, care la data lansării, septembrie 2009, reprezenta diferenţa de buget neutilizată după finalizarea primului apel de proiecte.


Ca urmare a creşterii cursului de schimb EURO/ RON, bugetul total al operaţiunii 321 a fost in valoare de 267 milioane lei, ceea ce prin raportare la valoarea contractată a primului apel de proiecte şi la bugetul celui de-al doilea apel de proiecte, a rezultat un buget neutilizat de 10,3 milioane lei.


Faţă de cele prezentate anterior, prin raportare la valoarea totală a proiectelor depuse în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte specific operaţiunii 321 şi în scopul utilizării integrale a fondurilor alocate acestei operaţiuni, s-a aprobat majorarea bugetului celui de-al doilea apel de proiecte al operaţiunii menţionate cu 10,3 milioane lei, rezultând un buget total de 152,3 milioane lei.

  

Anul 2008:

 

3.2.1 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar" 

CORRIGENDUM operaţiunea 3.2.1 

CLARIFICARE operaţiunea 3.2.1  (24 noiembrie 2008)       

                                                                                                                                                                                          3.2.2 "Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”  

CORRIGENDUM operaţiunea 3.2.2  (28 noiembrie 2008)   

CLARIFICARE operaţiunea 3.2.2  (24 noiembrie 2008)                        

 

3.2.3 "Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar"

CORRIGENDUM operaţiunea 3.2.3 (28 noiembrie 2008)

CLARIFICARE operaţiunea 3.2.3  (24 noiembrie 2008)

 

3.2.4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel local)"

CORRIGENDUM operaţiunea 3.2.4 (28 noiembrie 2008)

CLARIFICARE operaţiunea 3.2.4  (24 noiembrie 2008)

 

3.2.4 "Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel central)"

CORRIGENDUM operaţiunea 3.2.4

CLARIFICARE operaţiunea 3.2.4  (24 noiembrie 2008)